Blogs

Plastic uit afvalwater

Uit haar afvalwater wil de fruitverwerkende industrie een verpakking maken die zeer geschikt is voor... fruitsap. Het recipiënt zou bovendien 100% biodegradeerbaar worden, en een opvallend lage impact hebben op het milieu.

Dingens Barometers & Clocks – portret van een Vlaamse ondernemer op Canvas

Start me up is een zesdelige documentaire reeks over drie gedreven Vlaamse ondernemers: Murielle Scherre (lingerieontwerpster La Fille d'O), Fried Van Craen (3D-drukkerij Materialise) en Paul Dingens (barometermaker).

Ecorate.eu : duurzame vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen

Op 23 oktober wordt ecoRate feestelijk gelanceerd in Grimbergen. Doel van dit initiatief van ecoTips is om enerzijds keuzes voor duurzaam aankopen te ondersteunen, en anderzijds bedrijven de kans te geven om hun milieu-inspanningen te visualiseren en te valoriseren.

Minder dan 10 EUR voor een fiets

Olifantengras vervangt dure stookolie als duurzaam biomassagewas

 

Miscanthus of olifantengras is een nieuw biomassagewas met een hoog opbrengstpotentieel. Miscanthus is een meerjarige, duurzame teelt die gedurende minstens 15 tot 20 jaar jaarlijks kan worden geoogst. Het gewas vereist weinig stikstof en chemische middelen en is zeer arbeidsextensief. 

 

Duurzame fietsen in Brazilië. Waar blijft fietsland Vlaanderen?

Zelf als  je geen Portugees spreekt versta je knappe idee en concept. 

Eco versterker voor I-phone

Low tech energie efficiënte versterker voor I-phone.

Biopolymeren: de ontwikkelingen

De markt voor biogebaseerde kunststoffen groeide de laatste jaren met dubbele cijfers. In absolute cijfers maken ze echter nog steeds minder dan 1% uit van het mondiaal kunststofgebruik. Twee grote trends brengen langzaamaan verandering in het aanbod bioplastics:

•             Biogebaseerde kunststoffen komen dankzij mengelingen, legeringen, additieven en nieuwe monomeerblokken steeds vaker voor in hoogperformante toepassingen en toepassingen met hoge toegevoegde waarde.

OVAM SIS Toolkit

Wat kan je allemaal ondernemen in uw bedrijf om meer duurzaam met materialen om te gaan? Een heleboel initiatieven bestaan en een veelvoud aan acties zijn mogelijk.

Op welke terreinen kan ik het best inzetten om meer effect te bekomen?

Om hierop een antwoord te vinden heeft Ovam de Sustainable Innovation System Toolkit ontwikkeld die je kan helpen je blikveld te verruimen. Met begeleiding deze tool voor uw organisatie inzetten is nu mogelijk. Zie Ovam ecodesign.link .   

Syndicate content
Logo Logo Logo Logo Logo Logo