Blogs

Materials matter! Strategieën en opportuniteiten voor duurzaam materiaalbeheer

Onder de naam “Ecomaterials Innovation Lab” sloten 40 stakeholders van divers pluimage (materiaalwetenschappers, vertegenwoordigers uit politiek, administratie, industrie, ontwerpers en milieuactivisten) zich gedurende 3 dagen op in Harvard, Boston (US). Hun doel: hun ervaringen delen om te komen tot een overzicht van de belangrijkste strategieën en kansen om duurzamer met onze materialen om te gaan. Ze vatten hun bevindingen samen in een reflectiedocument.

Tijdens hun eerste gesprekken kristalliseerden ze 3 centrale inzichten over duurzaam materiaalbeheer:

The Three R's : Reduse, Reuse, Recycle

Swap-o-matic: reduce, reuse and recycle

De Swap-o-matic, een verkoopautomaat dat niets verkoopt!

The Swap-O-Matic

http://www.swap-o-matic.com/about/

Electronics Goes Green 2012 - call for papers

Electronics Goes Green 20012 – call for papers

Ook voor elektronica toepassingen worden de drivers om duurzamere oplossingen te ontwikkelen steeds belangrijker: grondstofprijzen, energieverbruik, recyclagemogelijkheden, materiaalbeheer,…. De conferentie “Electronics goes green” , die zal doorgaan van 9-12 september 2012 in Berlijn, zal uitgebreid ingaan op deze uitdagingen en de vooruitgang op dit gebied.

OpenRaamworkshop ‘Duurzame materiaalinnovatie: business models en marketing’, Brugge, 10 mei 2012

OrientatieNieuwe businessmodellen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamer materiaalgebruik. Tijdens deze interactieve workshop nodigen wij u uit om – begeleid door professionals – na te denken over product-dienst systemen, het sluiten van de materiaalkringlopen, industriële symbiose, het vermarkten van additieve vormgevingstechnieken enz.

BuzziSpace wint de Henry Van de Velde Award "Bedrijf 2011"

In het Vlaams Parlement zijn op 17 januari 2012 voor de 18e keer de Henry Van de Velde Awards uitgereikt. Met die prijs wil Design Vlaanderen kwalitatief design promoten. De award voor het bedrijf van het jaar gaat naar BuzziSpace uit Wilrijk. BuzziSpace maakt geluidsabsorberende designmeubelen uit BuzziFelt, een 100 % uit PET-flessen gerecycleerd ecovilt.

Een verlichtende innovatie zonder technologie

Innovatie ontstaat uit noodzaak en is veelal een herschikking van gekende informatie en inzichten in een nieuwe combinaties.

Zo werd in de Braziliaanse sloppenwijken een verlichting ontwikkeld waarvoor geen elektriciteit nodig is en die door bijna iedereen kan geplaatst en gebruikt worden.

Deze lamp verovert nu heel de wereld. Blijven wij achter of gaan we ook innoveren?

Een grote markt voor de juiste duurzame producten

Een studie uitgevoerd bij 1000 gebruikers in de regio Maas-Rein (Hasselt, Luik, Maastricht) door REcentre.

69 % van de consumenten wil het juiste duurzame product kopen. Een meerderheid wil zelf meer betalen voor dit product.
Twee motivaties kunnen onderscheiden worden:
De intrinsieke motivatie vinden we voorla bij vooral consumenten ouder dan 50 jaar (52% van dit segment) en de huishoudens met kinderen

Metalen worden schaarser

Wetenschappers van het JRC Instituut voor Energie en Transport (IET) onderzochten de beschikbaarheid van de grondstoffen, en speciaal van de metalen die nodig zijn voor de zes prioritaire lage koolstof technologieën van het SET-plan van de EU, namelijk voor de  nucleaire splijtstofcyclus, zonne-energie, wind- en respectievelijk bio-energie, koolstofvangst en -opslag, en elektrische netten. Hierbij kwamen ze tot de vaststelling dat 6 metalen, die essentiëel zijn voor het vervaardigen van lage koolstoftechnologieën, een hoog schaarsterisico vertonen.

Syndicate content
Logo Logo Logo Logo Logo Logo