Blogs

Solutions for Tomorrow - kansen op gebied van ecodesign en materiaalinnovatie

Duurzame producten ontwikkelen, produceren en U hierdoor differentiëren op de markt? Materialen duurzamer inzetten? U wilt wel maar weet niet waar beginnen?

Global Forum on Sustainable Materials Management’ van de OESO Duurzame ontwikkeling Energie & milieu

Van 25 tot 27 oktober was OVAM gastheer van het eerste ‘Global Forum on Sustainable Materials Management’ van de OESO Duurzame ontwikkelingEnergie & milieu Tijdens dit congres kwamen meer dan 180 deelnemers van overheden, bedrijven, ngo’s en kennisinstellingen uit bijna 40 landen samen. Ze bogen zich over maatregelen die onze samenleving moeten laten evolueren van een ‘end-of-pipe-afvalbeleid, naar een duurzaam materialenbeleid. Bij een duurzaam materialenbeleid wordt de ganse levenscyclus van materialen in rekening gebracht.

Non-energy raw materials

Non-energy raw materials are an essential part of both high tech products and every-day consumer products, such as houses, automobiles, computers, and mobile phones. European industry needs fair access to raw materials both from within and outside the EU. On the one hand, exploration and extraction are facing increased competition for different land uses and a highly regulated environment.

Passagiers in Parijse metro verwarmen appartementen

De passagiers op de Parijse metro worden straks een echte energiebron. Met hun lichaamswarmte wil men volgend jaar appartementen gaan verwarmen. De Parijse metro vervoert dagelijks 4,5 miljoen mensen. De lichaamswarmte die al die mensen produceren, is per rit goed voor 100 watt energie.

De groene GSM: mobiele duurzaamheid?

Een wereld zonder mobieltje, we kunnen het ons niet meer voorstellen. Gemiddeld om de 18 maanden vervangen we ons toestel door een nieuw model met nog meer functies en een hip design. Zo een klein toestelletje, dat heeft toch een verwaarloosbare impact op ons milieu, niet?

Policy Review shows need to address the challenge of resource efficiency

Date original post: din, 10/08/2010

Today the 2009 Environment Policy Review was published. It reports on EU policy developments from last year and looks in detail at EU and Member States' environmental trends and policy performance.

Materials technologies for sustainable production and products

Jan Meneve, Materials Technology Unit Manager at VITO and working for Openraam, post article about sustainable development for the The Fifth Conference. This is a platform for vision, innovation and entrepreneurship.

Desso in reportage op VRT over Cradle to Cradle

Desso in Journaal

 

Batterij herlaadt zichzelf bij schudden

Het Japanse Brother Industries, bekend van onder meer zijn printers, heeft AA- en AAA-batterijen ontwikkeld die zichzelf herladen als ze geschud worden.

De bewegingsgevoelige prototypes nemen de plaats in van twee standaard AA- of AAA-batterijen. Eén cilinder bevat de batterij zelf en de tweede, die aan de batterij gekoppeld is door een metalen draad, biedt plaats aan het mechanisme dat beweging omzet in energie.

Syndicate content
Logo Logo Logo Logo Logo Logo