Pacmans voor slimme gassensoren


Nieuwe materiaalstructuren op basis van metaaloxiden vormen de basis van slimme gassensoren. Miniaturisatie moet leiden tot goedkope, zuinige, betrouwbare en performante sensoren, en de links naar een duurzame samenleving zijn legio – denk al maar aan toepassingen naar milieuvriendelijke industriële processen, en het waarborgen van de veiligheid van mensen en milieu. Onderstaand beeld toont dat materialenonderzoek in dit gebied ook fun kan zijn. Het toont een elektronenmicroscopisch SEM beeld van een koperoxide cluster, 3.5 micron in diameter, gemaakt met damptechnieken op een alumina substraat. Enkel de kleuren van het beeld werden aanpast om deze nano-pacman duidelijker te laten zien – de lachende mond en oog zijn zichtbaar op het originele SEM beeld. 

 

 

 Bron: Elisabetta Comini, University of Brescia, Italy

Logo Logo Logo Logo Logo Logo