Plastic uit afvalwater

Uit haar afvalwater wil de fruitverwerkende industrie een verpakking maken die zeer geschikt is voor... fruitsap. Het recipiënt zou bovendien 100% biodegradeerbaar worden, en een opvallend lage impact hebben op het milieu.

Eind 2011 kwam het Brusselse waterzuiveringsbedrijf Aquiris in het nieuws met biologisch afbreekbaar plastic, gewonnen uit afvalwater. Dat was een wereldprimeur. Het lijkt er evenwel op dat het voorbeeld snel navolging zal krijgen.

Bijvoorbeeld door de fruitverwerkende sector. Ze genereert per jaar zo'n 155,48 miljard liter afvalwaterafvalwater, schat de in Brussel gevestigde European Fruit Juice Association.

Uit dat water kunnen organische residuën, zoals suikers, worden geëxtraheerd; daarmee wil een internationale coalitie van deskundigen een bioplastic ontwikkelen, grotendeels bestaande uit het biodegradeerbare polymeer PHB (PolyHydroxyButyraat).

Het project is 'PHBottle' gedoopt. Het kadert in het zevende kaderprogramma van de EU en kan rekenen op een totaal budget van 3 miljoen Euro.

PHBottle ving aan eind mei 2012, en zal 42 maanden duren. Het wordt in drie fases uitgevoerd:

  1. Zoeken naar de micro-organismen die het meest zijn geschikt om het organisch materiaal uit het afvalwater om te zetten naar PHB.
  2. De barrière-eigenschappen van de verpakking verbeteren door het toevoegen van cellulosevezels en ingrediënten met antioxiderende eigenschappen.
  3. Het produceren van flessen met het nieuwe materiaal; uitvoeren van een validatie; verder uittesten van de verpakking.

De wetenschappers willen dat de ontstane, 100% biodegradeerbare verpakking een zo laag mogelijke impact heeft op het milieu. Daarom zullen ze ook een levenscyclusanalyse uitvoeren.

De verpakking zou in de eerste plaats zijn bestemd voor de fruitsapindustrie. Zo zou een kringloop ontstaan. Maar ze ook bruikbaar zijn buiten de voedingsindustrie. Bijvoorbeeld in de farmaceutische sector, om reinigingsproducten te verpakken, of in de auto-industrie.

Acht bedrijven en vier technologiecentra uit verschillende Europese en Amerikaanse landen nemen deel. Ze zijn gevestigd in België, Nederland, Spanje, Portugal, Bulgarije, Mexico, Brazilië en Honduras. De Belgische leden van het consortium zijn AIJN en Omniform NV.

Logo Logo Logo Logo Logo Logo