Wij helpen je verder

Heb je nog vragen, weet je niet waar te beginnen met alle informatie of wens je concreet advies op maat van je bedrijf? Je kunt steeds voor ondersteuning terecht bij de partners en initiatiefnemers van het project OpenRaam. Wij kunnen je verder helpen of de juiste weg wijzen. Contacteer ons.


Over ons

OpenRaam heet voluit ‘Open raam op innovatieve materiaaltechnologie voor een duurzaam Vlaams productielandschap’. Het is een project van Sirris (collectief centrum van de Belgische technologische industrie), KU Leuven-MRC (Materials Research Center), VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en Universiteit Antwerpen-IMDO (Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling).

Met de steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Vlaamse overheid ondersteunden we bedrijven met innovaties in duurzamer materiaalgebruik of duurzame verwerking van materialen. Dit project liep van 01-2010 tot 06-2013.

Het project Openraam werd opgebouwd op basis van drie belangrijke acties: sensibilisering, uitvoering van de 3P-scan en begeleiding van implementatietrajecten.

Openraam schema

 

Sensibilisering

Het project Openraam werd opgebouwd op basis van drie belangrijke acties: sensibilisering, uitvoering van de 3P-scan en begeleiding bij implemenatie. Heel wat activiteiten hadden tot doel te sensibiliseren. Hiertoe organiseerden we een aantal workshops (vaak in samenwerking met andere partners), hielden we presentaties op events van Vlaamse partnerorganisaties en deelden we onze inzichten op een aantal congressen.

 

3P-scan

3P-scanIn het kader van OpenRaam zijn vele 3P-scans uitgevoerd in kleine en grote bedrijven. Deze bedrijven hebben elk op hun terrein kansen gevonden om hun producten en processen duurzamer te maken. Onze materiaalexperten hebben hen geholpen om die kansen concreter te maken.

Dit document beschrijft hoe de 3P-scan zich verhoudt tot andere beschikbare duurzaamheidsscans.

 

Implementatietrajecten

Er werden een aantal implementatietrajecten uitgevoerd waarbij bedrijven die een specifieke kans voor duurzame materiaalinnovatie zagen, werden geholpen om de haalbaarheid ervan in te schatten of oplossingsrichtingen kregen aangereikt. Een belangrijk aspect hiervan was poorten te openen naar informatie en kennis.

  

Logo Logo Logo Logo Logo Logo