Zelf aan de slag

Hier vind je een aantal tools om opportuniteiten voor duurzame materiaalinnovatie te vinden in je bedrijf of organisatie. Centraal staat de 3P-scan, waarmee je producten en processen in kaart brengt. De rode draad in deze scan zijn een aantal indicatoren die de aspecten people, planet en profit bevragen.

 

Innoveren met materialen: het boek

Alle info gebundeld in een boekDit boek beschrijft 22 indicatoren uit de 3P-scan, die je een goed beeld geven van de mogelijke verbeterpistes voor duurzame productie en producten in je organisatie. Je vindt er een mix van goede praktijken, getuigenissen en richtinggevende oplossingen. Dit alles wordt gekaderd in een economisch en ecologisch perspectief.

 

Lees hier de samenvatting in het Nederlands of het Engels (English summary).

Bestel het boek online als hard copy of als e-book (beide versies enkel Nederlandstalig).

 

3P-scan

3P scanDeze praktische leidraad voor het uitvoeren van een 3P-scan helpt je de indicatoren te identificeren die relevant zijn voor je bedrijf. Voor alle indicatoren (10 meer dan in het boek) zijn doelgerichte vragen geformuleerd. Deze stellen je in staat voldoende gegevens te verzamelen om je naar concrete opportuniteiten voor innovatie te leiden.

Hier lees je hoe de 3P-scan zich verhoudt tot andere beschikbare duurzaamheidsscans.

 

Tips en tricks

Tips & TricksBij het uitvoeren van een 3P-scan kun je op hindernissen stoten. Vele daarvan zijn te voorkomen. Dit document helpt je de belangrijkste valkuilen vooraf in te schatten en te vermijden.

 

RapportRapport template

Om vanuit de 3P-scan over te gaan tot actie heb je een evenwichtig totaalbeeld nodig van de vastgestelde situatie en de gevonden opportuniteiten. Het verslag biedt hiervoor inspiratie. Een attractieve presentatie verhoogt de kans dat het theoretische inzicht ook praktisch wordt toegepast in tastbare innovatie.

Logo Logo Logo Logo Logo Logo