Aanbod voor uw bedrijf

Aanbod voor uw bedrijf
5-voudig aanbod

Als bedrijf in Vlaanderen met een activiteit in productontwikkeling en productie kan u zich terugvinden in ons 5-voudig aanbod:

Interviews
Eerst ontdekken we welke hefbomen voor bedrijven van belang zijn om te kunnen starten met het gebruik van innovatieve materialen. We zoeken en beschrijven diverse concrete voorbeelden. Bedrijven die over hun ervaringen willen getuigen, benaderen we met interviews en een mini-enquête.

Workshops
Regelmatig organiseert openraam thematische workshops rond het thema duurzaam materiaalgebruik & duurzame materiaalprocessen. De lessen die we trekken uit de bevraging van concrete bedrijven maken we bekend aan een breed geïnteresseerd publiek. Als de betrokken bedrijven daarmee instemmen, worden hun getuigenissen gecommuniceerd tijdens workshops. We hopen dat de presentatie van getuigenissen en succesverhalen andere bedrijven stimuleert om zelf nieuwe inspanningen te leveren voor duurzaam ondernemen, via de toepassing van innovatieve materialen in processen en producten.

Opportuniteitsscans
Bedrijven die zich geïnteresseerd tonen in de toepassing van nieuwe materiaaltechnologieën willen we graag een eindje op weg helpen. Om de specifieke mogelijkheden in een concreet bedrijf te verkennen,
onderzoeken we het groeipotentieel van (geïnteresseerde) bedrijven op het gebied van duurzaam materiaalgebruik. Daarvoor zetten we de in dit project ontwikkelde opportuniteitsscan in.

Duurzame implementaties
In een laatste stap nemen we opportuniteiten inzake innovatief materiaalgebruik samen met de bedrijven op. Onze materiaalexperts ondersteunen de betrokken bedrijven bij het uitwerken van hun businesscase. Dat gebeurt in een zogenaamd implementatietraject. Zoals het hoort, schenken we daarbij gelijke aandacht aan de drie dimensies van duurzaamheid: planet, people en profit.
De openraam stelling is dat duurzame implementaties een duurzaam effect hebben op de winst van de onderneming.

Uitwerken van business cases
Gebaseerd op een implementatie in uw bedrijf in het kader van openraam, of gebaseerd op een eerdere investering in duurzame technologie, willen we uw bedrijf helpen om deze business case verder uit te werken en met uw toestemming te presenteren op de openraam workshops.

Logo Logo Logo Logo Logo Logo